Knygos.net

Alfredas Guščius - Po aukštu dangum: Vytauto Bubnio gyvenimo kelias ir kūryba (2007)

Žinomo literatūros kritiko knygoje analizuojamas produktyvaus ir populiaraus rašytojo gyvenimas ir kūrybos kraitis: įdomi, apie aptariamą laiką daug sakanti jo biografija, kūrybos raidos etapai.

Iškeliamos svarbiausios temos, veikėjai, psichologizavimo principas. Ryškinama, kas rašytojo kūryboje pastovu ir kas kinta. Išsiskiria autoriaus pastangos šiuolaikiškai įvertinti ano meto kritikų atsiliepimus, aptarti kūrinius plačiame visuomeninių reiškinių ir literatūros permainų kontekste.
Alfredas Guščius - Po aukštu dangum: Vytauto Bubnio gyvenimo kelias ir kūryba (2007)
PDF knyga Lietuvių kalba