Knygos.net

Leonardas Gutauskas - Portretas (1988)

Šeštoji dailininko ir poeto lyrikos knyga. Rinkiniui būdinga savita gamtos filosofija, natūros ir kultūros sąsajos, žmogaus kūrybinių galių poetizavimas, priešinimasis griaunančioms istorijos jėgoms, mirčiai. Mąslaus kalbėjimo įtaigą didina enocinis betarpiškumas, vaizdų ekspresija.
Leonardas Gutauskas - Portretas (1988)
PDF knyga Lietuvių kalba